Hoe werkt het in het algemeen?

Na het maken van een afspraak wordt u uitgenodigd voor een intake-gesprek, waarin de problemen geschetst kunnen worden. Er wordt bekeken of een therapie zinvol is.

Soms is het beter wanneer het kind niet aanwezig is bij het intake-gesprek, zodat ouders aan kunnen geven waar de problemen liggen, zonder het kind extra te belasten.

Wanneer er therapie gegeven wordt aan het kind, komt het kind alleen. In sommige gevallen wordt er huiswerk aan het kind meegegeven. Er is ook regelmatig overleg met de ouders en desgewenst met de school.

De gesprekken vinden meestal plaats in mijn praktijk.

Soms (bijvoorbeeld bij leerproblemen) is het belangrijk om het kind te testen en zijn vaardigheden in kaart te brengen. Wanneer een test noodzakelijk is wordt dit met u besproken. Resultaten van testen worden altijd met U besproken, meestal zonder het kind erbij.

Na de bespreking volgt een verslag dat aan de ouders gericht is. In overleg kan het verslag ook naar de school of de huisarts gestuurd worden. Zonder uw toestemming mag er geen informatie aan anderen verstrekt worden.

Testresultaten zijn beperkt geldig, afhankelijk van het soort onderzoek dat gedaan is.