is een losse IQ Test mogelijk?

Soms is het noodzakelijk, of prettig om het IQ van een kind te testen.
Een IQ test geeft een beeld van waar de sterke kanten en de minder sterke kanten van uw kind liggen. Een IQ test is belangrijk om te zien wat het kind in zich heeft.

Sinds kort wordt er gewerkt met een nieuwe intelligentie-test, de WISCV. Op verzoek kan de oude versie ook nog afgenomen worden.

Een dergelijke test kan betrouwbaar afgenomen worden.
Na afloop wordt er een verslag gemaakt van de resultaten.